Radio808

Direktor, glavni urednik, DJ: Alen Matošović – Topssyalen.matosovic@radio808.com
Administrator, marketing: Dinka Bogović Redžepagić
Marketing, prodaja:: Dahna PrskaloDahna.Prskalo@radio808.com
Producent, DJ, novinar: Petar Holenda – Pero
Playliste, DJ, novinar: Ilko Čulić
Playliste, DJ: Kristijan Frković – Frx
Tehnika: Gordan Antić
IT: Jasmin Redžepagić
Community manager: Matea Topolovac

Rea Hadžiosmanović: DJ
Iva Hanzen: DJ
Stephanie Pojatina: DJ
Ines Rakočević: DJ
Iva Vrdoljak: DJ
Maja Milić; DJ
Vera Lončar: DJ
Ksenija Jović – Grunge: DJ
Nina Barić: DJ
Romina Vitasović: DJ
Ksenija Ladić: DJ

Filip Ivelja – Phat Phillie: DJ
Eddy Ramich: DJ
Zlatko Balog: DJ
Denis Murković – Denna M: DJ
Leo Hekman – Griva: DJ
Jan Kinčl – Zero: DJ
Marko Ješovnik – Yesh: DJ
Boris Poklepović – Bocca: DJ
Zoran Veles: DJ
Leri Ahel: DJ
Borko Livić: DJ
Domagoj Ljeljak: DJ
Borko Rupena: DJ
Grgur Savić: DJ
Mladen Perišić – Cool Name: DJ
Robert Galac – ÆON: DJ
Hrvoje Vincek – Nein: DJ
Vid Jeraj: DJ
Marko Lokas – Corea: DJ
Mario Gojo – Basta: DJ
Nikola Fox – Juice: DJ
Lovro Kušelj: DJ

Dušan Jungić: design

808 WEB REDAKCIJA

Webmaster: Nikola Fox
Programiranje: Borko Livić –  Media-X.hr

Urednica: Daria Grudićdaria@radio808.com

Novinari: Ilko Čulić, Dino Kokorić, Denis Povijač, Ena Carić, Borna Radatović, Sara Sharifi, Jasmin Kapetanović, Tihomir Ivanković, Marijan Katić

Lektura: Sara Sharifi
Najave evenata/PR/promo: web@radio808.com